Rosie 2014 با لینک مستقیم

دانلود فیلم Love, Rosie 7.2
رزی و الکس بهترین دوستان یکدیگر هستند. آنها به طور اتفاقی به خاطر جابه جایی خانواده الکس از دابلین به آمریکا از یکدیگر جدا می شوند. اکنون چندین سال گذشته؛ ولی آیا دوستی آنها بعد از این همه سال و…
عاشقانه کمدی

Love, Rosie 2014