Persona

فیلم Persona 8.1
«الیزابت فوگلر» (اولمان) بازیگری است که ناگهان تصمیم می گیرد سکوت اختیار کند تا ...
درام فانتزی

Persona 1996