pan's labyrinth فیلم

دانلود فیلم Pans Labyrinth 8.2
در سال ۱۹۴۴ اسپانیا با حکومت فاشیست، دخترخوانده یک ژنرال ارتشی سادیست، که عاشق کتاب است، برای گریختن از پدر ناتنی‌اش به یک دنیای تخیلی ترسناک، اما فریبنده می گریزد.
درام فانتزی معمایی

Pans Labyrinth 2006