Dawn of the Planet of the Apes 2014

دانلود فیلم Dawn of the Planet of the Apes
جمعیت رو به رشد میمون هایی که از نظر ژنتیکی جهش یافته اند، توسط «سزار» رهبری می شوند. بیشتر انسان ها به وسیله یک ویروس مرگبار از بین رفته اند و گروه باقیمانده با میمون ها در صلح به سر…
اکشن درام علمی تخیلی

Dawn of the Planet of the Apes 2014