Daniel Blake

دانلود فیلم دوبله فارسی I, Daniel Blake 7.9
مردی بیمار که حتی از پس کارها و نیازهای خود بر نمی آید، به دنبال کمک به خانواده تنهای دیگری است...
درام

I, Daniel Blake 2016

دانلود فیلم I, Daniel Blake 7.9
مردی بیمار که حتی از پس کارها و نیازهای خود بر نمی آید، به دنبال کمک به خانواده تنهای دیگری است...
درام

I, Daniel Blake 2016