bridge to terabithiaدانلود فیلم

دانلود فیلم Bridge to Terabithia
«جس» (هاچرسن) خودش را براي مسابقه ي دو مدرسه آماده مي کند. اما تنها کسي که مي تواند از او جلو بزند دختري تازه واردي به نام «لزلي» (راب) است. آن دو پس از مدتي با هم دوست مي شوند…
خانوادگی درام فانتزی ماجرایی

Bridge to Terabithia 2007