American Music Awards 2013

مراسم American Music Awards 2013
مراسمی که همه ساله در کشور آمریکا برگذار شده و طی آن به بزرگان موسیقی جوایزی اهدا میگردد که ۴۱ امین مراسم در سال ۲۰۱۳ با اجرای خواننده معروف Pitbull همراه بود…
مراسم

American Music Awards 2013 2013