250 فیلم برتر

فیلم Up in the Air
رایان که یک خبره در تعدیل نیرو شرکت هاست ، درست در زمانی که درمرز رسیدن به رکورد ۱۰ میلیون مایل پرواز می باشد و درست بعد از اینکه زن رویاهایش را در یک سفر ملاقات می کند ، زندگیش…
50 فیلم برتر عاشقانه درام عاشقانه

Up in the Air 2009

فیلم The Wrestler 7.9
کشتیگیر رندی (میکی رورک) سال ها از دوره ی اوجش گذشته است. ستاره سال های پیشین مسابقات کشتی اکنون به صورت نیمه وقت در خوارو بار فروشی کار می کند. او به خاطر وضعیت جسمی اش شاید دیگر نتواند کشتی…
50 فیلم برتر عاشقانه درام عاشقانه وسترن

The Wrestler 2008